برچسب ( لیبل ) اموال

برچسب اموال ( property label ) جهت اموال شرکتی به کار می رود و از نظر امنیتی هم مانند برچسب های سکوریتی هستند . پس از چسباندن غیر قابل جداشدن می باشد.

مجموعه چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی ارائه دهنده خدمات طراحی ، چاپ و تولید انواع برچسب ( لیبل )  ، فارس و جنوب کشور می باشد.

×