کارت پرسنلی

    کارت پرسنلی به منظور شناسایی افراد و اعطای مجوز دستیابی به امکانات شرکت‌ها و سازمان‌ها استفاده می‌گردد.

    مجموعه چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی ارائه دهنده ی خدمات طراحی و چاپ کارت پرسنلی ، فارس و جنوب کشور می باشد.

    ×