برچسب ( لیبل ) باطل شونده

برچسب ( لیبل ) باطل شونده نوعی از برچسب های امنیتی است .

استفاده از این نوع برچسب به شما امکان می دهد تا از محصولات خود در برابر دستکاری و جعل محافظت کنید .

مجموعه چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی کلیه ی خدمات طراحی ، چاپ و تولید برچسب ( لیبل ) ، فارس و جنوب کشور را ارائه می نماید.

×