برچسب ( لیبل ) ساده

لیبل یا برچسب برای معرفی یک محصول استفاده میشود.لیبل ها در ابعاد و شکل های مختلف طراحی و چاپ می گردند.

مجموعه چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی ارائه دهنده ی خدمات طراحی و چاپ انواع لیبل ( برچسب ) ، فارس و جنوب کشور می باشد.

×