مگنت تبلیغاتی

مگنت جسمی دارای نیروی مغناطیسی که قادر است اجسام فلزی را به طرف خود بکشد و به راحتی روی آن ها چسبیده و از آن جدا شود.

مجموعه چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی ارائه دهنده خدمات طراحی ، چاپ انواع مگنت معمولی و اختصاصی ، فارس و جنوب کشور می باشد.

×