لباس کودک

تومان ۱۵۰,۰۰۰تومان ۱۷۰,۰۰۰

چاپ روی تیشرت رنگ را به تار و پود پارچه منتقل می کند و با دست کشیدن برروی محل چاپ شده روی پارچه به هیچ عنوان برآمدگی احساس نمی شود.

پاک کردن