کاتالوگ با جلد معمولی

جهت اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید.
07138329905-32347943
32360828-09174441407

کاتالوگ نوعی از تبلیغات در عرصه تولید،تجارت وخدمات می باشد که می تواند در برقرار کردن ارتباط مستقیم و چگونگی انتقال مفاهیم به مخاطب ،نقش به سزایی داشته باشد