پیکسل فلزی دایره ای

    جهت اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید.
    07138329905-32347943
    32360828-09174441407

    پیکسل ها کاربردهای متفاوتی دارند و میتوانند روی کفش،کیف و در رایج ترین حالت روی سینه ی لباس قرار گیرند و برای سازمان ها میتوانند معرف آن مکان باشند