پاور بانک تبلیغاتی

    پاور بانک به عنوان یک محصول پرکاربرد و جدید مطرح شده است.با چاپ روی پاور بانک میتواند به عنوان یک محصول تبلیغاتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

    ارتباط از طریق واتس اپ