لیبل(برچسب)

    لیبل یا برچسب برای معرفی یک محصول استفاده میشود.لیبل ها در ابعاد و شکل های مختلف طراحی و چاپ میشوند.

    ارتباط از طریق واتس اپ