تندیس فلزی

تندیس جهت تقدیر ، تشکر و قدردانی از زحمات افراد مختلف و حتی یادگاری درنظر گرفته شده است.تندیس فلزی یکی از انواع تندیس است که در این مجموعه تولید میشود.

ارتباط از طریق واتس اپ